ปัญหาสังคมเลื่อมล้ำ

ปัญหาสังคมเลื่อมล้ำ เด็กเรียนเก่งแต่มักจะไม่มีเงินเรียน 

           ในยุคสังคมไทยของปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ที่มีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง  หากมองดูดีๆจะเห็นได้ว่าเป็นการแบ่งชนชั้นอย่างเห็นได้ชัดคนรวยก็จะร่ำรวยเดี๋ยวอีกระดับหนึ่ง

ส่วนคนฐานะปานกลางแทบจะไม่มีเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงสภาวะความยากจนและคนส่วนใหญ่อยู่ในระดับชนชั้นล่างเลยทีเดียว  หรืออาจกล่าวให้ถูกก็คือในปัจจุบันนี้แทบจะมีแค่เพียงคนจนกับคนรวยเพียงเท่านั้นเองไม่มีคนที่มีฐานะปานกลางแล้วเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อระดับคนชั้นกลางเป็นอย่างมากนั่นเอง

          จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่มีการระบาดของไวรัสที่ชื่อว่าโควิด-19 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ทำให้หลายหน่วยงานได้รับผลกระทบเจ้าของธุรกิจที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังเริ่มต้นการสร้างตัวเองและมีเงินหมุนเวียนไม่มากนักถูกพิษเศรษฐกิจได้งานจนต้องปิดกิจการไปปัจจุบันธุรกิจที่สามารถดำรงอยู่ได้คือธุรกิจที่มีสายป่านมีเงินทุนหมุนเวียนเยอะนั้นเอง ถึงสามารถยังคงเปิดกิจการได้แม้ในสภาวะเศรษฐกิจผสมอยู่ในขณะนี้ก็ตาม

         ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความเหลื่อมล้ำส่งผลเกี่ยวกับการเรียนของเด็กๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะจะเห็นได้ว่าในขณะนี้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบต่ำสุดคือกลุ่มคนยากจนหรือกลุ่มคนระดับล่างโดยเฉพาะกลุ่มคนโรงงานและกลุ่มพวกเกษตรกรต่างๆซึ่งพวกเขาเหล่านี้มีครอบครัวและมีลูกเล็กๆที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดู แต่เมื่อเจอพิษเศรษฐกิจสถานการณ์ทางการเงินของพวกเขาเหล่านี้ก็ยิ่งแย่ลงเงินที่จะส่งเสียเลี้ยงดูบุตรหลานให้เล่าเรียนหนังสือได้นั้นก็ขัดสน

       อันที่จริงก่อนหน้าที่จะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีฐานะยากจนไม่สามารถส่งบุตรหลานของตนเองเล่าเรียนหนังสือได้ซึ่งมีหลายครั้งที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์ร้องขอการรับบริจาคหรือการเข้าไปช่วยเหลือเด็กที่มีฐานะยากจนเด็กหลายคนถูกพ่อแม่ทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าเพียงเพราะว่าพ่อแม่ของพวกเขาต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อหางานทำส่งเงินมาช่วยเหลือครอบครัวถึงกระนั้นก็ยังไม่เพียงพอต่อการที่จะส่งให้ลูกตัวเองเรียนหนังสือในระดับที่สูงได้

        อีกทั้งบางครอบครัวพ่อแม่เสียชีวิตหมดเด็กต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าและไม่มีเงินส่งตนเองเรียนต่างๆเหล่านี้ถือเป็นปัญหาทางสังคมซึ่งควรจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะเป็นรัฐบาลที่ส่งหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์เข้ามาดูแลเด็กๆเหล่านี้เพื่อที่พวกเขาจะได้มีที่เรียนหนังสือและเมื่อเติบใหญ่จะได้มีงานทำและมีอนาคตที่ดีไม่ต้องกลายมาเป็นบุคคลระดับล่างอีกต่อไป

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ถ่ายทอดสดหวยฮานอยวันนี้