เทคโนโลยีคืออะไร

เทคโนโลยีคือการนำเอาความรู้จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ต่างๆหรือหลักการในการใช้ชีวิต แล้วนำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมารวมกันและกลั่นกรองออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยี หรือจะเรียกง่ายง่ายและสั้นๆก็คือมันคือหลักการคิดเพื่อที่จะช่วยในเรื่องต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้ได้โดยตรงเพราะมันคือหลักการคิด

มันจำเป็นต้องมีสื่อกลางในการบรรจุเทคโนโลยีลงไปนั้นก็คือสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่างๆ โดยปกติแล้วมนุษย์เราจะใช้เทคโนโลยีผ่านทางสิ่งของ ซึ่งสิ่งของต่างนั้นก็จะถูกแบ่งแยกออกมาได้เป็นหลายประเภทตามการใช้งานของคนที่ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น นีกออกแบบก็จำเป็นต้องการตัวช่วยในการออกแบบนั้นก็คือคอมพิวเตอร์

หรือคนส่งของก็ต้องการรถยนต์ที่ใช้ในการส่งของให้ดีขึ้น ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทุกคนก็จะมีสิ่งของที่นำมาใช้งานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีนั้นเอง โดยเทคโนโลยีนั้นจะหมุนหรืออยู่รอบๆตัวเราตลอดเวลา และสิ่งที่ในปัจจุบันเป็นปัจจัยพื้นทางที่ได้นำเอาเทคโนโลยีสร้างขึ้นมาก็คือโทรศัพท์นั้นเอง 

โดยปัจจัยหลักๆที่จะสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นจะแบ่งออกเป็น 3ข้อด้วยกัน ซึ่ง3ข้อเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เทคโนโลยีต้องมี 

  1. ประสิทธิภาพข้อนี้คือเป็นข้อสำคัญในลำดับต้นๆเพราะว่า การที่จะผลิตสิ่งของออกมาใช้หรือจัดหน่ายหน่ายในท้องตลาดให้ทุกคนได้ซื้อจำเป็นต้องเป็นของที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
  2. ประสิทธิผลคือของแต่ละชิ้นที่ถูกสร้างขึ้นมาจำเป็นต้องให้ผลที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ไม่มากก็น้อย เพราะหากไม่มีประสิทธิผลก็จะถือได้ว่าการประดิษฐ์ของชิ้นนั้นออกมาเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เพราะใช้ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ใดๆ 3. ช่วยเพิ่มความประหยัดต่อผู้ที่ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการประหยุดเวลาที่เมื่อนำมาใช้งานแล้วจะสามารถทำกิจกรรมนั้นๆได้เร็วขึ้น หรือประหยัดค่าใช้จ่ายหมายถึงการที่ใช้ของสิ่งนี้แทนก็จะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ้อของอื่นๆมาที่เคยใช้แทน
  3. ช่วยทำให้มีความสุข เพราะสิ่งของบางสิ่งอาจจะไม่ได้มีประสิทธิผลโดยตรงแต่มันช่วยทำให้คนที่ใช้งานเกิดความบันเทิงทั้งในทางกายและทางใจ

ซึ่งสิ่งที่บอกมาตามข้อต่างๆนั้นมันคือปัจจัยที่มนุษย์ทุกคนต้องการอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทางที่เราดูข้อความข้างต้นมาจะพบว่าเทคโนโลยีนั้นมีแต่ข้อดี แต่เทคโนโลยีก็มีข้อเสียหลายอย่างเหมือนกันเพราะหากเราใช้เทคโนโลยีแบบเกิดความจำเป็นก็อาจจะทำให้มีผลต่อสภาวะทางอารมได้ หรือใช้เยอะจนเกิดไปจนทำให้เกิดการขาดการเข้าสังคมก็มี

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  หวยลาว4ตัวเล่นยังไง

ข้อดีของเทคโนโลยี

ถ้าจะพูดถึงข้อดีของเทคโนโลยีนั้นมันมีมากมายซะจนไม่รู้จะต้องบอกยังไงเลยที่เดียว เพราะเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์มากๆต่อมนุษย์ เพราะคนเราทุกวันนี้เวลาทำอะไรก็ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอๆ เพราะมนุษย์สร้างเทคโนโลยีมาเพื่อสนองและช่วยให้ทำงานหรือทำอย่างอื่นได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยลดแรงงานคนให้น้อยลง

เพราะบางอย่างเราก็จำเป็นที่จะต้องเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานเพื่อความสะดวกสบาย เพื่อให้งานเร็วขึ้น หรือเพราะทำให้งานออกมามีความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพที่เท่าๆกัน เพราะเทคโนโลยีหุ่นยนต์นั้นจะถูกตั้งค่าหรือเซ็ตค่าการทำงานมาแล้วโดยที่เราไม่ต้องเสียแรงทำที่ละครั้งและทำเป็นจำนวนหลายๆครั้งเพื่อที่จะได้สิ้นค่าที่เราต้องการในการผลิตนั้นๆ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีจำพวกนี้มันมีประโยชน์ต่อนายทุนมากๆ เพราะคุณภาพอาจจะได้ไม่เท่าเทียมกัน หรือคุณภาพอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการ ข้อดีข้อเทคโนโลยีนั้นมีหลายอย่างมากๆ เช่น ช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้น ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ช่วยสบายมากขึ้น  และช่วยให้เราประหยัดแรงของเรามากขึ้น ซึ่งมันดีมากๆต่อมนุษย์ แต่ถึงอย่างไร ในความมีประโยชน์มากๆของเทคโนโลยีนั้น ก็มีข้อเสียเช่นเดียวกัน คือ ในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากๆกับมนุษย์จนทำให้ มนุษย์นั้นแทบจะทำอะไรด้วยตนเองไม่ได้แล้ว เพราะเทคโนโลยีเป็นคนทำแทนซะทุกอย่างอย่าง

จะว่าไปแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีแทบจะฉลาดกว่ามนุษย์ซะอีก ซึ่งมันเป็นข้อเสียของการใช้เทคโนโลยีที่มากเกินไป จนไม่ทำอะไรเอง เช่น การเล่นโทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์ก็ถือเป็นเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่คนนิยมใช้กันมากๆ เพราะมันสะดวกและรวดเร็วต่อการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นแชท โทร หรืออื่นๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้โทรศัพท์ถือว่าเป็นปัจจัยที่ห้าของมนุษย์เลยก็ว่าได้

เพราะว่าทุกคนต้องมีโทรศัพท์ เพราะในโทรศัพท์นั้นจะมีแอพพิเคชั่นต่างๆที่สามารถให้เราเข้าถึงการใช้งานได้แทบจะทุกอย่าง ซึ่งมันสะดวกมากต่อการใช้งาน เช่น การเอาโทรศัพท์ไปจ่ายเงินในร้านค่าโดยที่ไม่ต้องพกเงินสดให้ยุ่งยาก โดยการเอาโทรศัพท์แสกนจ่ายได้โดยง่ายดายและนี้ก็คือประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งมันมีมากกว่าที่กว่ามา

และโทรศัพท์ปัจจุบันไม่ใช่แค่โทรศัพท์แต่มันคือทุกอย่างของการใช้ชีวิตในแต่ละวัน เพราะว่าเราต้องสื่อสาร คุยงาน หรือแม้กระทั้งโทรคุยโทรศัพท์ ซึ่งมันง่ายมากแค่พกโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวก็สามารถทำได้แทบทุกอย่างเลย เช่นการจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์  การสื่อสารผ่านแชท  การกดเงินจากธนาคารโดยใช้โทรศัพท์โดยไม่ต้องพกบัตรให้ยุ่งยาก และนี้ก็คือข้อดีของเทคโนโลยี

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  แทงหวยออนไลน์