มารู้จักโรคไข้ทรพิษหรือฝีดาษ (Smallpox)

โรคไข้ทรพิษหรือฝีดาษ (Smallpox) เป็นโรคร้ายแรงที่เกิดจากไวรัส Variola ซึ่งมีการแพร่ระบาดได้โดยง่ายและมักจะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงได้ โรคนี้มักจะเริ่มต้นด้วยอาการเด่นที่ผิวหนังที่มีลักษณะของตุ่มนูนที่เติบโตขึ้นเป็นตามร่างกาย เช่นในที่ประชากรเกี่ยวกับใบหน้าและชายโครง

ซึ่งตุ่มนูนเหล่านี้จะพัฒนาเป็นขุยในภายหลัง และสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกาย อาการอื่นๆ รวมถึงไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดร้าว และการสั่นสะเทือนก็อาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่รุนแรงสุด ๆ การติดเชื้อจากไข้ทรพิษอาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนทางชีวภาพเช่น หนองในสมอง หรือหัวใจและหลอดเลือด

 

โรคไข้ทรพิษเป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์เพราะเป็นหนึ่งในโรคที่มีการระบาดร้ายแรงมากในอดีต การระบาดของโรคนี้ได้มีผลกระทบทางสังคมและประวัติศาสตร์อย่างมาก โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 18 และ 19 โดยในปัจจุบันโรคไข้ทรพิษได้ถูกกำจัดออกไปจากโลกในปี 1980 โดยผ่านการทำความสะอาดและการฉีดวัคซีนให้กับประชากรโลก

 

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการป้องกันโรคนี้ โดยมีการพัฒนาวัคซีนโดยใช้ไวรัสที่อ่อนแรง (vaccinia virus) ซึ่งเป็นพ่อแม่ของไข้ทรพิษ หลังจากการทำความสะอาดและโปรแกรมวัคซีนที่กำหนดเสร็จสิ้น โรคไข้ทรพิษได้ถูกกำจัดจากโลก

โดยตอนนี้ได้เก็บตัวอย่างของไข้ทรพิษไว้เพียงแค่ในห้องทดลองในสถาบันการแพทย์เท่านั้น การกำจัดโรคไข้ทรพิษถือเป็นความสำเร็จทางการแพทย์ที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญสำหรับสาธารณสุขของโลก

การป้องกันโรคไข้ทรพิษมีวิธีหลักๆ ดังนี้

1.วัคซีน: การฉีดวัคซีนไข้ทรพิษเป็นวิธีป้องกันหลักๆ โดยวัคซีนนี้จะช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสไข้ทรพิษโดยที่ไม่ต้องเผชิญต่อการติดเชื้อจริงๆ ซึ่งวัคซีนไข้ทรพิษได้ถูกใช้ในการควบคุมการระบาดของโรคนี้ในอดีตและได้ช่วยในกระบวนการกำจัดโรคไข้ทรพิษออกจากโลก

2.การควบคุมการแพร่ระบาด: การแยกบุคคลที่ติดเชื้อไข้ทรพิษออกจากสังคมหรือการควบคุมการติดเชื้อในกลุ่มที่เป็นโรคเพื่อลดการแพร่ระบาดของไข้ทรพิษเป็นวิธีการป้องกันที่สำคัญ

3.การออกแบบและปฏิบัติการควบคุมการระบาด: การเผชิญต่อโรคไข้ทรพิษนั้นมีความเสี่ยงสูงในสถานที่ที่มีการระบาดของโรค เช่น ในสถานที่ที่มีผู้ป่วยเป็นไข้ทรพิษ การใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย และการล้างมืออย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้

4.การแถลงเผยข้อมูลและการเข้าใจเกี่ยวกับโรค: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้ทรพิษและวิธีการป้องกันมีความสำคัญอย่างมากในการป้องกันการระบาดของโรค การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับโรคและวิธีการป้องกันจะช่วยเพิ่มความตั้งใจในการป้องกันโรคของประชากรในทั่วไป

การป้องกันโรคไข้ทรพิษมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่ร้ายแรงและมีความรุนแรงสูง การดูแลสุขภาพส่วนบุคคลและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการระบาดของโรคนี้ในสังคม

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    ใส่เครื่องช่วยฟังดีไหม