เทคโนโลยีคืออะไร

เทคโนโลยีคือการนำเอาความรู้จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ต่างๆหรือหลักการในการใช้ชีวิต แล้วนำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมารวมกันและกลั่นกรองออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยี หรือจะเรียกง่ายง่ายและสั้นๆก็คือมันคือหลักการคิดเพื่อที่จะช่วยในเรื่องต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้ได้โดยตรงเพราะมันคือหลักการคิด

มันจำเป็นต้องมีสื่อกลางในการบรรจุเทคโนโลยีลงไปนั้นก็คือสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่างๆ โดยปกติแล้วมนุษย์เราจะใช้เทคโนโลยีผ่านทางสิ่งของ ซึ่งสิ่งของต่างนั้นก็จะถูกแบ่งแยกออกมาได้เป็นหลายประเภทตามการใช้งานของคนที่ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น นีกออกแบบก็จำเป็นต้องการตัวช่วยในการออกแบบนั้นก็คือคอมพิวเตอร์

หรือคนส่งของก็ต้องการรถยนต์ที่ใช้ในการส่งของให้ดีขึ้น ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทุกคนก็จะมีสิ่งของที่นำมาใช้งานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีนั้นเอง โดยเทคโนโลยีนั้นจะหมุนหรืออยู่รอบๆตัวเราตลอดเวลา และสิ่งที่ในปัจจุบันเป็นปัจจัยพื้นทางที่ได้นำเอาเทคโนโลยีสร้างขึ้นมาก็คือโทรศัพท์นั้นเอง 

โดยปัจจัยหลักๆที่จะสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นจะแบ่งออกเป็น 3ข้อด้วยกัน ซึ่ง3ข้อเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เทคโนโลยีต้องมี 

  1. ประสิทธิภาพข้อนี้คือเป็นข้อสำคัญในลำดับต้นๆเพราะว่า การที่จะผลิตสิ่งของออกมาใช้หรือจัดหน่ายหน่ายในท้องตลาดให้ทุกคนได้ซื้อจำเป็นต้องเป็นของที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
  2. ประสิทธิผลคือของแต่ละชิ้นที่ถูกสร้างขึ้นมาจำเป็นต้องให้ผลที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ไม่มากก็น้อย เพราะหากไม่มีประสิทธิผลก็จะถือได้ว่าการประดิษฐ์ของชิ้นนั้นออกมาเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เพราะใช้ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ใดๆ 3. ช่วยเพิ่มความประหยัดต่อผู้ที่ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการประหยุดเวลาที่เมื่อนำมาใช้งานแล้วจะสามารถทำกิจกรรมนั้นๆได้เร็วขึ้น หรือประหยัดค่าใช้จ่ายหมายถึงการที่ใช้ของสิ่งนี้แทนก็จะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ้อของอื่นๆมาที่เคยใช้แทน
  3. ช่วยทำให้มีความสุข เพราะสิ่งของบางสิ่งอาจจะไม่ได้มีประสิทธิผลโดยตรงแต่มันช่วยทำให้คนที่ใช้งานเกิดความบันเทิงทั้งในทางกายและทางใจ

ซึ่งสิ่งที่บอกมาตามข้อต่างๆนั้นมันคือปัจจัยที่มนุษย์ทุกคนต้องการอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทางที่เราดูข้อความข้างต้นมาจะพบว่าเทคโนโลยีนั้นมีแต่ข้อดี แต่เทคโนโลยีก็มีข้อเสียหลายอย่างเหมือนกันเพราะหากเราใช้เทคโนโลยีแบบเกิดความจำเป็นก็อาจจะทำให้มีผลต่อสภาวะทางอารมได้ หรือใช้เยอะจนเกิดไปจนทำให้เกิดการขาดการเข้าสังคมก็มี

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  หวยลาว4ตัวเล่นยังไง