นอนน้อยกว่าห้าชั่วโมงต่อคืนเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของโรคต่างๆ

การนอนน้อยกว่า 5 ชั่วโมงในช่วงกลางถึงดึกอาจเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการเกิดโรคเรื้อรังอย่างน้อย 2 โรค งานวิจัยใหม่ที่นำโดยนักวิจัยของ UCL งานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน PLOS Medicine

ได้วิเคราะห์ผลกระทบของระยะเวลาการนอนหลับต่อสุขภาพของผู้ชายและผู้หญิงมากกว่า 7,000 คนในวัย 50, 60 และ 70 ปีจากการศึกษาตามกลุ่ม Whitehall II

นักวิจัยตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนนอนหลับ อัตราการตาย และการได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรังตั้งแต่ 2 โรคขึ้นไป (โรคหลายโรค) เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง หรือเบาหวาน ตลอดระยะเวลา 25 ปี คนที่รายงานว่าได้นอน 5 ชั่วโมงหรือน้อยกว่าเมื่ออายุ 50 ปี มีโอกาสได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรังมากกว่า 20% และ 40% มีแนวโน้มที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรังตั้งแต่ 2 โรคขึ้นไปในช่วง 25 ปี เมื่อเทียบกับคนที่นอนหลับเป็นเวลา นานถึงเจ็ดชั่วโมง

นอกจากนี้ การนอนหลับเป็นเวลา 5 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นเมื่ออายุ 50, 60 และ 70 ปี เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 30% ถึง 40% ของการเป็นโรคหลายโรคเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่นอนหลับนานถึงเจ็ดชั่วโมง นักวิจัยยังพบว่าระยะเวลาการนอนหลับ 5 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นเมื่ออายุ 50 ปี มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 25% ในช่วง 25 ปีของการติดตาม ซึ่งส่วนใหญ่สามารถอธิบายได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าระยะเวลาการนอนหลับสั้นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง โรคที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

ดร. Severine Sabia ผู้เขียนนำ (UCL Institute of Epidemiology & Health และ Inserm, Université Paris Cité) กล่าวว่า “โรคหลายโรคกำลังเพิ่มขึ้นในประเทศที่มีรายได้สูง และปัจจุบันผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งมีโรคเรื้อรังอย่างน้อยสองโรค นี่คือ พิสูจน์แล้วว่าเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับสาธารณสุข เนื่องจากโรคหลายโรคเกี่ยวข้องกับการใช้บริการด้านสุขภาพ การรักษาในโรงพยาบาล และความพิการสูง

“เมื่อคนเราอายุมากขึ้น พฤติกรรมการนอนและโครงสร้างการนอนก็จะเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม แนะนำให้นอนคืนละ 7-8 ชั่วโมง

เนื่องจากระยะเวลาการนอนที่สูงหรือต่ำกว่านี้เคยเกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังแต่ละโรค” “ผลการวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาการนอนหลับสั้นยังสัมพันธ์กับโรคหลายโรค “เพื่อให้นอนหลับสบายตลอดคืน สิ่งสำคัญคือต้องส่งเสริมสุขอนามัยการนอนที่ดี เช่น ตรวจดูให้แน่ใจว่าห้องนอนมีความเงียบ มืด และมีอุณหภูมิที่สบายก่อนนอน นอกจากนี้ยังแนะนำให้ถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกและหลีกเลี่ยงอาหารมื้อใหญ่ก่อนนอน การออกกำลังกาย และการได้รับแสงในระหว่างวันก็อาจช่วยให้หลับสบายได้เช่นกัน”

ส่วนหนึ่งของการศึกษานี้ นักวิจัยยังได้ประเมินว่าการนอนหลับเป็นเวลานานตั้งแต่ 9 ชั่วโมงขึ้นไปส่งผลต่อสุขภาพหรือไม่ ไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างระยะเวลาการนอนหลับที่ยาวนานเมื่ออายุ 50 ปีกับการเจ็บป่วยหลายโรคในผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง อย่างไรก็ตาม หากผู้เข้าร่วมได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรังแล้ว ระยะเวลาการนอนหลับที่ยาวนานจะสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นประมาณ 35% ในการเกิดโรคอื่น

นักวิจัยเชื่อว่าอาจเป็นเพราะสภาวะสุขภาพพื้นฐานที่ส่งผลต่อการนอนหลับ Jo Whitmore พยาบาลอาวุโสด้านหัวใจของ British Heart Foundation กล่าวว่า “การนอนหลับให้เพียงพอช่วยให้ร่างกายของคุณได้พักผ่อน มีวิธีอื่นๆ มากมายที่การนอนหลับไม่ดีสามารถเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงการอักเสบและเพิ่มเลือด ความกดดัน.

 

สนับสนุนโดย     เครื่องช่วยฟังอย่างดี