การพนันในสมัยสุโขทัย

         คุณเคยคิดไหมว่าในสมัยสุโขทัยนั้นมีการเล่นการพนันแล้วหรือยัง ?   และอันที่จริงแล้วการพนันนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่ตอนไหน  มีการบันทึกบอกเล่าเรื่องราวไว้ว่าในช่วงสมัยสุโขทัยนั้นเป็นยุคที่คนไทยกำลังเจริญรุ่งเรืองและคนไทยส่วนใหญ่นั้นมีศีลธรรมเป็นยุคที่บ้านเมืองนั้นอยู่อย่างร่มเย็นและสงบสุข

            ว่ากันว่าในสมัยสุโขทัยนั้นเป็นยุคที่ศาสนาพุทธกำลังเจริญรุ่งเรืองมีการสอนพระธรรมคำสั่งสอนมากมายซึ่งในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนานั้นจะมีการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นการพนันรวมถึงอบายมุขต่างๆอีกด้วยโดยสะท้อนให้เห็นถึงกรรมดีกรรมชั่วและกฎของกรรมและยังสอนเกี่ยวกับเรื่องหนทางแห่งการหมดทุกข์รวมถึงยังบอกอีกด้วยว่าการพนันนั้นคือหนทางที่จะทำให้เรานั้นไปในทางที่เสื่อมเสีย

            โดยมีหลักฐานอ้างอิงจากหนังสือไตรภูมิพระร่วงซึ่งในหนังสือดังกล่าวนั้นจะมีการบอกเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของคนในสมัยสุโขทัยโดยส่วนใหญ่แล้วในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนั้นจะมีการกล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายซึ่งสมัยสุโขทัยนั้นคนจีนเริ่มเข้ามาค้าขายในประเทศไทยแล้วและแน่นอนว่าการพนันนั้นน่าจะเริ่มต้นมาจากคนจีนดังนั้นเมื่อมีพ่อค้าชาวจีนเข้ามาค้าขายในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยคนไทยย่อมรู้จักการพนันนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาแล้วเพราะส่วนใหญ่แล้วคนจีนมักจะมีการนำถั่วรวมถึง โป มาใช้ในการเล่นการพนันนั่นเอง      

          และยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พูดถึงสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรือแม้แต่สมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองที่ระบุว่าในสมัยของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์นั้นได้มีการละเล่นอย่างหนึ่งที่เรียกชื่อว่ากำตัด ซึ่งตัวการละเล่นกำตัดนี้ก็คือการเล่นการพนันอย่างหนึ่งนั่นเอง 

    นั่นก็แสดงว่าคนไทยเรารู้จักกันเล่นการพนันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วและยังสามารถเชื่อถือกับข้อมูลนี้ได้นั่นก็เพราะว่าในสมัยสุโขทัยในยุคของพระเจ้าบรมโกศพระองค์ทรงเห็นว่าประชาชนให้ความสนใจในการเล่นการพนันกันดังนั้นพระองค์จึงได้คิดที่จะมีการจัดตั้งการทำบ่อนขึ้นมาเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับประเทศจากการเล่นการพนันของประชาชนโดยในยุคของพระเจ้าบรมโกศนั้นได้มีการเรียกเก็บอากรบ่อนเบี้ยขึ้นมาซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ ปีพศ 2299     

         สำหรับในสมัยสุโขทัยนั้นถึงแม้ว่าผู้การจะเริ่มรู้จักการพนันแต่ก็เป็นเพียงการเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน กันเท่านั้น  และการเล่นการพนันในสมัยนั้นก็ยังไม่ได้มีการกำหนดว่าการเล่นการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายดังนั้นประชาชนทั่วไปจึงสามารถเล่นการพนันได้ เราสามารถเห็นได้จากพระราชกำหนดที่มีการกำหนดเอาไว้ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงในบทที่ 42 ซึ่งยืนยันข้อมูลได้เป็นอย่างดีว่าประเทศไทยในสมัยสุโขทัยมีการอนุญาตให้มีการเปิดบ่อนการพนันนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย    หวยออนไลน์